Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                          CHLUMČANY

 

První písemné zmínky o vsích Chlumčany a Vlčí pocházejí už ze začátku 14. století. Místní jméno Chlumčany se v Čechách vyskytuje celkem třikrát. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1316, kdy u zemského soudu vystupuje vladyka Viktor z Chlumčan jako svědek v právní při. Skutečný vzhled obce v předhusitské době lze přiblížit jen částečně. Není jisté, zda již v této době zde stála tvrz. Vedle zmíněné tvrze blíže neznámé podoby tvořil dominantu především farní kostel zasvěcený sv. Klimentu a správou náležející do slánského děkanátu. Ve středověku bylo velmi častým jevem, že vesnice nepatřila pouze jediné vrchnosti, ale v držení jednotlivých dílů vsi se střídali různí majitelé. Prvním doloženým majitelem byl roku 1316 výše uvedený Viktor z Chlumčan. Roku 1797 koupil panství Cítoliby baron Jakub Wimmer z Wimmersberku a po něm se roku 1802 dostalo do majetku knížat Schwarzenberků, kterým patřilo až do pozemkové reformy.

.

V Chlumčanech bylo napočítáno roku 1787 celkem 27 domů. Od poloviny 18. století nastal dlouhodobý populační vzestup. Příznivý vývoj obce nenarušily podstatným způsobem ani válečné události. Počátek 19. století přinesl znovuobnovení vinařské tradice, která ovšem po několika neúrodných letech byla brzy znovu zrušena a vinárna přestavěna na hostinec. Významnou změnou byla pro Chlumčany pozemková reforma. Pokračovala výstavba veřejně prospěšných staveb, po roce 1927 obec začala s budováním vodovodu a veřejného osvětlení. Běžný život se nezastavil ani po okupaci. V roce 1947 v obci působilo jedenáct živnostníků. V roce 1949 vznikl v obci státní statek a v témže roce dochází k zániku živností.

.

V současnosti je v obci několik aktivních sdružení a spolků, např. místní Sokol pořádá tradiční běh,  fotbalisté turnaje a chovatelé organizují výstavu. V obci funguje obchod i pohostinství a při procházce po turistické trase z Loun do Brloha můžete přejít Blšanský vrch i Chlumčanský vrch a zastavit se ve sklípku Vinařství Liederhaus.

.

z příručky Mikroregion Perucko

.

www.mesta.obce.cz

ou.chlumcany@worldonline.cz

.